Plan zagospodarowania przestrzennego dla Rybnej

Do 21 grudnia 2018 roku wyłożony był w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do 8 stycznia 2019 możliwe jest jeszcze składanie uwag do tego projektu. Uwagi mogą składać

czytaj dalej Plan zagospodarowania przestrzennego dla Rybnej