Wiadomości gminne CZERNICHOWSKIE zarejestrowane w sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny wydał Postanowienie z dnia 10 grudnia 2018 r. (Sygn. akt Ns Rej. Pr. 408/18) o zarejestrowaniu czasopisma “Wiadomości gminne Czernichowskie” w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod Nr Rej. Pr. 3197. Wydawcą i redaktorem naczelnym pisma jest według Rejestru Władysław Tyrański zamieszkały w Rybnej w gminie Czernichów (pow. krakowski, woj. małopolskie).

Author: WgCZ