Dwie metody zamiany dymu z komina na pieniądze

Pierwsza metoda to spalanie „od góry”, zwane współprądowym, druga to zastosowanie sorbentu – specjalnego środka wspomagającego spalanie.

Spalanie to utlenianie, do którego dochodzi w piecu, gdy do spalanego paliwa doprowadzimy odpowiednią ilość tlenu z powietrza. Napowietrzanie to może być współprądowe lub przeciwprądowe. Gdy powietrze doprowadzane jest do paleniska od tej samej strony co palące się paliwo, tj. od góry, mamy spalanie współprądowe. Powoduje ono powolne odparowywanie wody i odgazowanie paliwa. Panująca na wierzchu wysoka temperatura sprzyja dopalaniu gazów wydobywających się z paliwa i ulatujących przez komin przy innym rodzaju spalania. Daje to również znaczny spadek zanieczyszczeń wychodzących z komina dzięki eliminacji resztek niespalonego do końca paliwa. Zmieniając metodę palenia, zaoszczędzimy szacunkowo 15-20% węgla, który do tej pory uciekał przez komin jako gryzący dym.

Spalanie współprądowe można stosować w kotłach, w których wylot gazów znajduje się nad paleniskiem. Nie nadają się do tego piece, które mają wylot spalin pod paleniskiem. Są jednak piece, które mają wylot gazów nad i pod paleniskiem. Te można dostosować do spalania „od góry”.

Ilustracje: czysteogrzewanie.pl/

Należy pamiętać, że spalanie „od góry” powoduje podniesienie temperatury w przewodzie kominowym. Może to doprowadzić do zapłonu sadzy, która się tam zgromadziła. Dlatego przed pierwszymi próbami takiego palenia trzeba koniecznie wyczyść komin.

Na początek nie należy ładować paleniska do pełna. Mogą bowiem istnieć w piecu nieszczelności poza strefą podawania powietrza od góry, co prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury spalania. Jeśli takie nieszczelności się ujawnią – trzeba je zlikwidować.

Sorbent ER1 znacznie ulepsza spalanie

Sorbent ER1 jest to wyprodukowany w Polsce proszek, który dodaje się do paliwa stałego przed umieszczeniem go w palenisku, mieszając go z opałem. Środek ten powoduje wydłużenie płomienia oraz dopalenie lotnych związków organicznych ulatujących z dymem. Stosując sorbent ER1, uzyskujemy 20-procentowy przyrost efektywności wykorzystania paliwa. Następuje redukcja trujących związków w spalinach, jak tlenki siarki, tlenki azotu, pyły oraz metale ciężkie, w tym rtęć. Sorbent można stosować we wszystkich rodzajach pieców, kotłów i palenisk na paliwa stałe.

Niedopalony węgiel. Sorbent powoduje dopalanie takich spieków.

Do paliwa należy dodać 2% sypkiego sorbentu i dokładnie wymieszać, aby proszek pokrył wszystkie kawałki paliwa. Na 10 kg węgla dodajemy 200 gramów sorbentu.

Najlepsza metoda trzecia

Najlepszą metodą pozwalającą poprawić efektywność energetyczną domowego pica c.o. aż o ok. 35% jest połączenie spalania współprądowego (od góry) z zastosowaniem sorbentu ER1. Daje to pewność, że całe paliwo użyte w palenisku zostało spalone całkowicie i oddało maksimum zmagazynowanej w nim energii. Dodatkowym efektem jest zwiększenie emisji do atmosfery czystych spalin spełniających normy UE, kosztem spalin toksycznych tworzących smog.

Marek Czapla

Author: WgCz