kto jest kim w gminie i okolicy

Nic nie interesuje ludzi bardziej niż… inni ludzie. Od lat jestem wyznawcą tej maksymy. Dałem tego dowód, wydając w 2000 roku informator Kto jest kim w Krakowie, którego byłem zarówno autorem jak i wydawcą. Moim zamierzeniem było dostarczenie krakowianom rzetelnej informacji o ludziach znanych i uznanych, tworzących społeczność miasta.

Dwa lata później na zlecenie zarządu Województwa Małopolskiego opracowałem i wydałem podobny informator o ludziach znaczących dla naszego województwa Kto jest kim w województwie małopolskim. Było to wydawnictwo o wiele skromniejsze od informatora dla Krakowa.

Dzisiaj powracam do tamtych przedsięwzięć z nadzieją na twórczą ich kontynuację. Wydaje mi się bowiem, że zapotrzebowanie na  rzetelną informację o tzw. osobach publicznych ciągle rośnie. Dowodzą tego każde kolejne wybory, gdy trzeba oddać swój głos na jednego z wielu kandydatów do gminy, powiatu, sejmiku, sejmu czy senatu. Wtedy okazuje się, że jesteśmy skazani na czerpanie wiedzy o kandydatach z laurek wyborczych napisanych albo przez nich samych, albo przez ich sztaby wyborcze. Ale tak wcale być nie musi.

Stąd mój pomysł, aby osoby publiczne w gminie, powiecie i województwie zapytać o ich wiek, wykształcenie, zatrudnienie i pozycję zawodową, działalność polityczną i społeczną, status materialny, rozrywki i upodobania, ponieważ takie informacje dają dopiero w miarę prawdziwy obraz człowieka.

Tak opracowane biogramy będą ukazywać się na tej stronie.

Władysław Tyrański