Sołectwo Rybna dostępniejsze dla „zaprzyjaźnionych”

Odbyło się pierwsze zebranie wiejskie zwołane na 23 stycznia 2020 przez Mirosława Porębę, nowego sołtysa sołectwa Rybna w gminie Czernichów. Przedmiotem zebrania były „organizacja współpracy sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami oraz bieżące sprawy sołectwa”. Wydawało się, że tematem głównym

czytaj dalej Sołectwo Rybna dostępniejsze dla „zaprzyjaźnionych”

Mówi radny Bałuszek z Rybnej: „lokalny redaktor tworzył donosy na gminę Czernichów”. Nie powiedział, który redaktor – z gminnego pisma „Orka” czy z gminnego portalu Czernichow24.pl?

Zastanawiającą wiadomość podał radny czernichowski Adam Bałuszek z Rybnej. Według jego wiedzy jakiś lokalny redaktor „jest twórcą donosów o rzekomym zrzucaniu ścieków”. Tego redaktora radny chciałby osobiście poinformować, „że w sytuacji podjęcia działań przez Fundusz Ochrony Środowiska, Gmina będzie musiała

czytaj dalej Mówi radny Bałuszek z Rybnej: „lokalny redaktor tworzył donosy na gminę Czernichów”. Nie powiedział, który redaktor – z gminnego pisma „Orka” czy z gminnego portalu Czernichow24.pl?

Rybna – kolejne otwarte spotkanie mieszkańców z radnymi gminy Czernichów na temat społecznego projektu uchwały o opłacie za odbiór śmieci

Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na rzecz zmiany uchwały gminy Czernichów o wysokości opłaty za odbiór śmieci zaprasza na otwarte spotkanie mieszkańców z radnymi gminy Czernichów: „Czy rada gminy powinna obniżyć nową opłatę za odbiór śmieci” ? Spotkanie odbędzie się w

czytaj dalej Rybna – kolejne otwarte spotkanie mieszkańców z radnymi gminy Czernichów na temat społecznego projektu uchwały o opłacie za odbiór śmieci

Czernichowscy radni porozmawiali z „suwerenem” o nowej opłacie za odbiór śmieci (video)

Dziesięcioro z piętnaściorga radnych gminy Czernichów przybyło na otwarte spotkanie z mieszkańcami do remizy OSP w Rusocicach (13 września 2019), które miało dać odpowiedź na pytanie postawione przez jego organizatorów: „Czy musimy tak drogo płacić za odbiór śmieci w gminie

czytaj dalej Czernichowscy radni porozmawiali z „suwerenem” o nowej opłacie za odbiór śmieci (video)

Czernichowskie dożynki 2019 – przyśpiewka prawdę ci powie!

W ostatnią niedzielę (25 sierpnia 2019) w Rybnej odbyły się dożynki dla całej gminy Czernichów. Wieńce dożynkowe z poszczególnych sołectw (Rybna, Czernichów, Wołowice, Zagacie, Nowa Wieś Szlachecka, Rusocice, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Kamień) poświęcone zostały w kościele w Rybnej, a

czytaj dalej Czernichowskie dożynki 2019 – przyśpiewka prawdę ci powie!

Oczyszczalnię ścieków w Przegini Duchownej (gm. Czernichów) zatyka nielegalnie deszczówka, a legalnie użytkownicy komercyjni kosztem mieszkańców

W poprzednim tekście pisałem o czterech „ścieżkach postępowania”, jakie mają mieszkańcy narażeni na szkodliwe oddziaływanie oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Pokazałem pierwszą z nich, czyli nacisk medialny na władze gminy. Teraz kolej na następne dwie takie ścieżki: wyeliminowanie z gminnej

czytaj dalej Oczyszczalnię ścieków w Przegini Duchownej (gm. Czernichów) zatyka nielegalnie deszczówka, a legalnie użytkownicy komercyjni kosztem mieszkańców

Mieszkańcy Przegini Narodowej wywalczyli korektę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (video)

Mieszkańcy Przegini Narodowej (gmina Czernichów) wystąpili o dokonanie zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ich miejscowości przygotowanego przez planistów na zlecenie gminy. Reakcja mieszkańców okazała się o wiele mocniejsza niż w przypadku podobnych planów zaproponowanych dla innych miejscowości, jak

czytaj dalej Mieszkańcy Przegini Narodowej wywalczyli korektę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (video)

Kulawa debata gminnej władzy z mieszkańcami, kłopotliwą dekoracją do rady gminy (video)

Pierwsza debata z mieszkańcami gminy Czernichów na sesji rady jaka odbyła się w ostatni poniedziałek (24 czerwca 2019) okazała się debatą reglamentowana, a przez to kulawą. Jej przedmiotem był Raport o stanie gminy 2018 przedstawiony radzie przez wójta Szymona Łytka

czytaj dalej Kulawa debata gminnej władzy z mieszkańcami, kłopotliwą dekoracją do rady gminy (video)

Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej może stracić aktualne pozwolenie wodnoprawne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne „w związku z niedotrzymywaniem warunków pozwolenia wodnoprawnego udzielonego gminie Czernichów przez Starostę Krakowskiego decyzją z 28.07.2016 r., znak: OS.II.6341.77.2016.KN, na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do potoku

czytaj dalej Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej może stracić aktualne pozwolenie wodnoprawne

Panie Pośle, sorry, ale miałem wybory!

Niczym zakończyła się interwencja poselska trzech posłów – Andrzeja Adamczyka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Józefa Lassoty – u wójta gminy Czernichów Szymona Łytka w sprawie zatruwania przez oczyszczalnię ścieków w Przegini Duchownej wody w potoku Rudno, jego koryta oraz produkowania przez

czytaj dalej Panie Pośle, sorry, ale miałem wybory!