Pierwszy numer Wiadomości gminnych CZERNICHOWSKICH w przygotowaniu

Szanowni Państwo!

Trwają prace nad pierwszym numerem Wiadomości gminnych CZERNICHOWSKICH, który planujemy wydać w styczniu 2019.

W zamyśle redakcji ma to być pismo mieszkańców gminy Czernichów, a nie „dla” mieszkańców gminy Czernichów, bo zależy nam przede wszystkim na komunikowaniu się ludzi między sobą, a nie komunikowaniu się „władzy” z mieszkańcami. Takie pismo „dla mieszkańców” już w naszej gminie istnieje i jest w dużej mierze laurką dla rządzących gminą. Czas stworzyć jakąś przeciwwagę.

Zamierzamy odróżniać się od gazety wydawanej przez gminę nie tylko doborem tematów i ich przedstawieniem. WgCz nie będzie gazetą rozdawaną za darmo, ponieważ wyznajemy zasadę, że to, co darmowe to mało warte. Cena nie będzie wygórowana. Zakładamy, że kwota ze sprzedaży pisma pokryje koszty jego druku. Wkrótce podamy listę sklepów, gdzie WgCz można będzie kupić.

Jednak za pierwszy numer nie trzeba będzie płacić – jak mówi przysłowie, nie sprzedajemy kota w worku. W tym pierwszym, darmowym numerze pokazujemy to, czego można będzie się spodziewać w numerach następnych.

W jakimś stopniu treść WgCz  kształtowana będzie przez ludzi, którzy w ostatnich wyborach samorządowych nie zostali wybrani do władz lokalnych. Z drugiej strony, w radzie gminy Czernichów – organie stanowiącym lokalnego samorządu – nie ma w wyniku wyborów ani jednego radnego prezentującego w kampanii wyborczej poglądy odmienne od lidera owej „drużyny”, czyli nowo wybranego wójta, będącego teraz organem wykonawczym gminy, ustawowo odpowiedzialnym przed radą i przez nią rozliczanym w imieniu mieszkańców. Na łamach WgCz zamierzamy prezentować opinie uwzględniające odmienny punkt widzenia.

Władysław Tyrański

redaktor naczelny 

Marek Czapla

zastępca redaktora naczelnego

Author: WgCZ

1 thought on “Pierwszy numer Wiadomości gminnych CZERNICHOWSKICH w przygotowaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

88 − = 85