Czy będzie odpowiedź na krytykę prasową?

Redakcja WgCz wystosowała do Pawła Kotuli, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, prośbę o odpowiedź na dwa zamieszczone wyżej listy od mieszkańców przysiółka Machaczki w Kłokoczynie.

Paweł Kotula, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

Do redakcji pisma “Wiadomości gminne Czernichowskie” wpłynęły dwa listy od mieszkańców przysiółka Machaczki w miejscowości Kłokoczyn. Nadawcy krytykują w nich działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie oraz wójta gminy Czernichów z powodu niedostatecznego – ich zdaniem – zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców tego przysiółka. Chodzi im też o brak reakcji gminy na ich wielokrotne prośby o doprowadzenie do Machaczek wodociągu obejmującego prawie całą gminę Czernichów z wyjątkiem ich domów. Zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do tych wypowiedzi. Odpowiedź zamieścimy obok nadesłanych listów na stronie internetowej gazety WgCz (http://wiadomoscigminneczernichowskie.pl/category/solectwa/klokoczyn/) oraz w wydaniu papierowym, które przygotowywane jest do druku.
Wiadomość tę przesyłam również do wiadomości sekretarza oraz wójta gminy Czernichów z uwagi na obowiązek udzielania odpowiedzi na krytykę prasową wynikający z prawa prasowego.

Władysław Tyrański

redaktor naczelny pisma Wiadomości gminne Czernichowskie


Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

76 − = 73