Lokalna historia opowiadana przez Piotra Kapustę z Wołowic (video)

O blisko stu żołnierzach pierwszej wojny światowej pochodzących z Wołowic i okolicznych wsi opowiadał wołowiczanin, historyk Piotr Kapusta pracujący w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w swojej prelekcji w wołowickim “Krzemieńcu” wygłoszonej pod koniec listopada 2018, a zorganizowanej przez Agnieszkę Kowal i jej Stowarzyszenie Dobro Powraca z Przegini Narodowej. Kapusta zebrał informacje znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, gdzie zachowały się dokumenty potwierdzające awans bądź przyznanie woskowych odznaczeń. I tak wyłowił ponad sto nazwisk żołnierzy służących w armii austriackiej na różnych frontach pierwszej wojny 1914-18. Wśród nich znane nazwiska miejscowe z Kapustami na czele, których było aż kilku. Informacje archiwalne dopełnione zostały relacjami wspomnieniowymi żyjących jeszcze krewnych dawnych żołnierzy nagrane przez prelegenta. Opowieść interesująca przede wszystkim dla mieszkańców Wołowic, mających wyjątkową okazję, żeby dowiedzieć się czegoś o przodkach swoich sąsiadów.

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 60 = 62