Można podpisać petycję do władz w sprawie zwalczania smogu w podkrakowskich gminach

Cztery organizacje antysmogowe, tj. Krakowski Alarm Smogowy, Skawiński Alarm Smogowy, Wielicki Alarm Smogowy oraz Zabierzowski Alarm Smogowy, apelują do mieszkańców 14 gmin metropolii krakowskiej o podpisywanie petycji do władz tych gmin o podjęcie bardziej zdecydowanych działań w walce ze smogiem. Petycję podpisywać można przez Internet: link https://chceoddychac.pl/obwarzanek?fbclid=IwAR0q2fMVSA9ak7BzXRCDlKdKf32ZgfLkrQRCWyYRPqJ4L0_5g–vfYu_koQ

Tekst petycji poniżej.

Petycja do władz gmin Metropolii Krakowskiej

Szanowni Państwo,

My, mieszkańcy aglomeracji krakowskiej, zwracamy się do Państwa, z apelem o podjęcie znacznie bardziej zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w zarządzanych przez Państwa gminach

Statystyki pokazują, że skala działań mająca na celu poprawę jakości powietrza w Państwa gminach jest niewielka. W latach 2015-2017 w 14 gminach otaczających Kraków zostało wymienionych jedynie 1215 z około 48 000 kotłów i pieców na węgiel i drewno, a więc zaledwie 2,5%! Przy takim tempie wymiany będą one zatruwać powietrze nie tylko zarządzanych przez Państwa gmin, ale również Krakowa przez kolejne 40 lat. I choć niektóre z podkrakowskich gmin podejmują bardziej intensywne działania niż pozostałe, to ich skala w każdym przypadku jest niewystarczająca. 

Badania pokazują, że świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej i konieczności wymiany kotłów do końca 2022 roku jest bardzo niska, a gminy nie podejmują działań informujących o obowiązujących przepisach antysmogowych na szerszą skalę. Brakuje też skutecznego systemu kontroli palenisk pod kątem nie tylko spalania odpadów, ale też przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Jedynie w trzech z 14 gmin otaczających Kraków funkcjonuje straż gminna, a w 2017 roku nałożono zaledwie 34 mandaty za spalanie odpadów. 

Żeby wiedzieć, jak jest źle, nie trzeba jednak zaglądać do statystyk – wystarczy w smogowy dzień wybrać się do otaczających Kraków miejscowości. Powietrze w nich często bywa gorsze od krakowskiego, co potwierdzają też pomiary z mierników pyłu zainstalowanych w wielu podkrakowskich miejscowościach.

W związku z tym domagamy się nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Państwa gminach, w tym szczególnie:

– przyspieszenia wymiany kotłów oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na ten cel,

– utworzenia programów osłonowych, które zapewnią wsparcie osobom uboższym w pokryciu kosztów ogrzewania, 

– budowy świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i informowania o obowiązku wymiany kotłów, a także karach jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń,

– stworzenia efektywnego systemu kontroli palenisk,

– stworzenia skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie najmłodszych i najstarszych mieszkańców – podejmowanych do czasu, aż powietrze będzie czyste.

Krakowski Alarm Smogowy; Skawiński Alarm Smogowy; Wielicki Alarm Smogowy; Zabierzowski Alarm Smogowy

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 + = 8