Akt oskarżenia przeciwko radnemu z Wołowic w gminie Czernichów

Kara nawet 10 lat więzienia grozi radnemu gminy Czernichów Robertowi J. za składanie oświadczeń majątkowych niezgodnych z prawdą. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza w dniu 9 stycznia 2019 przesłała akt oskarżenia przeciwko radnemu do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. Prokuratorzy zarzucają Robertowi J. działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 par. 2 kk), za co kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności, oraz poświadczenie nieprawdy  w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 271 par. 3 kk). Radny Robert J. w poprzedniej kadencji, w latach 2014 i 2015, podpisywał umowy, faktury i protokoły odbioru prac zlecanych przez gminę Czernichów firmie jego żony. Był faktycznym pełnomocnikiem tej firmy, chociaż w corocznych oświadczeniach majątkowych składanych przez radnych oświadczał, że jego to „nie dotyczy”. To umożliwiało pełnienie przez niego funkcji radnego, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym zakazuje pełnienia takiej funkcji przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, w której ta osoba została wybrana do rady gminy. Nie można być również pełnomocnikiem firmy prowadzącej taką działalność.

Żona radnego zeznała w prokuraturze, że upoważniła męża do składania podpisów na umowach i fakturach wstawianych przez jej firmę, a sam radny oświadczył na forum jednej z komisji rady gminy, że miał słowne pełnomocnictwo żony.

Z tego powodu sprawa trafiła do wojewody małopolskiego. Zanim jednak wojewoda zdążył radnemu wygasić mandat, on sam mandat złożył. Jednak już po upływie dwóch miesięcy znalazł się ponownie w radzie, bo wystartował w wyborach uzupełniających do rady i je wygrał. Robert J. zasiada również w radzie gminy Czernichów w obecnej kadencji w wyniku ostatnich wyborów samorządowych w październiku 2018 roku. Gdyby sąd go skazał, straciłby mandat po raz drugi, ponieważ radnym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składane przez radnych coroczne oświadczenia majątkowe podlegają ustawowo analizie przez przewodniczącego rady gminy, którym zarówno w poprzedniej, jak i w obecnej kadencji, jest Zbigniew Kędzierski. Analiza ta nie dała, jak widać, żadnego rezultatu. Tak on jak i Robert J. startowali w ostatnich wyborach samorządowych z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina Czernichów, który zgłosił również kandydaturę Szymona Łytka na wójta gminy. Kandydat komitetu wybory wgrał i ponownie został wójtem.

W obecnej radzie Robert J. zasiada w Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Komisji Budżetu i Finansów.

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

46 − = 40