Rozpoczął się proces radnego gminy Czernichów Roberta J. z Wołowic – nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień

22 maja 2019 odbyła się przed sądem rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy pierwsza rozprawa w procesie Roberta J. radnego z Wołowic w gminie Czernichów. Trwała zgodnie z planem niecałą godzinę. Sędzia Paweł Piesakowski wykonał wstępne czynności procesowe: ustalił tożsamość oskarżonego, jego wykształcenie (zawodowe), zawód (rolnik), miejsce zamieszkania (Wołowice),  dochody (ok. 800 zł miesięcznie – dieta radnego). Następnie pouczył go o jego prawach i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odebrał też od niego oświadczenie, czy przyznaje się do winy, i czy będzie składał wyjaśnienia.

Oskarżony nie przyznał się do winy i oświadczył, że nie będzie składał wyjaśnień, a jedynie odniesie się do dowodów przedstawionych w trakcie procesu przez prokuraturę.

Doszło również do modyfikacji aktu oskarżenia przez prokuratora przez wycofanie się z oskarżenia z art. 271 par. 3 kk (poświadczenie nieprawdy w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) i zastąpienie go art. 233 par. 1 kk (zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy), do którego z kolei odsyła par. 24l Ustawy o samorządzie gminnym penalizujący składanie fałszywych oświadczeń majątkowych przez radnych. Prokurator Maciej Knurowski tłumaczył tę zmianę „przeoczeniem” przywołanego wyżej artykułu ustawy samorządowej nakazującego wprost zastosowanie art. 233 kk. Reszta aktu oskarżenia pozostała bez zmian, zarówno co do pozostawienia art. 231 par. 2 (działanie funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej), jak i treści zarzutów stawianych przez prokuraturę. Czyn zarzucany z tego paragrafu zagrożony jest karą od roku do 10 lat więzienia.

Następną rozprawę wyznaczono na 28 sierpnia 2019. (wt)

Author: WgCZ

2 thoughts on “Rozpoczął się proces radnego gminy Czernichów Roberta J. z Wołowic – nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień

  1. Proces się toczy a Czernichów 24.pl pisze takie peany na cześć pana Jarosa ze w niebie aż oczy przecierają ze zdumienia skąd taki święty znalazł się w naszej gminie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 8 = 16