Krzysztof Czuba, kandydat na sołtysa Przegini Narodowej: Chciałbym się bardzo sprawdzić i być skuteczny (video)

W najbliższą niedzielę, 30 czerwca 2019, odbędą się przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Przeginia Narodowa w gminie Czernichów.

Jednym z dwojga kandydatów jest Krzysztof Czuba, 54-letni operator sprzętu ciężkiego na lotnisku w Balicach. Popiera go grono mieszkańców związanych z poprzednimi sołtysem, Agnieszką Kowal, która niedawno złożyła rezygnację z tej funkcji. Teraz popiera K. Czubę.

Sołtys wybrany w tych wyborach pełnił będzie tę funkcję zaledwie 4 miesiące, do jesieni, kiedy odbędą się wybory przeprowadzane po zakończeniu czteroletniej kadencji. W tym czasie jednak zapadnie prawdopodobnie bardzo ważna decyzja dla mieszkańców Przegini Narodowej – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co do którego powstały spore kontrowersje między mieszkańcami i władzami gminy. Mieszkańcy chcieliby zachować dotychczasowy, „naturalny” stan okolicy, co – jak się wydaje – zamierzają zmienić planiści. Czuba zapowiada, że jeśli zostanie wybrany, przeciwstawi się temu.

Prawo wybierania sołtysa przysługuje osobom stale zamieszkującym na obszarze sołectwa Przeginia Narodowa, posiadającym czynne prawo wyborcze do rady gminy, ujętym w stałym rejestrze wyborców. Głosować można w godzinach 9-17 w tzw. Matejkówce (Przeginia Narodowa 100).     (wt)

Oto krótka prezentacja kandydata

Author: WgCZ

3 thoughts on “Krzysztof Czuba, kandydat na sołtysa Przegini Narodowej: Chciałbym się bardzo sprawdzić i być skuteczny (video)

  1. Z niemałym zaskoczeniem wysłuchałem prezentacji kandydata na sołtysa w Przegini Narodowej, zamieszczonej na stronie Wiadomości gminnych czernichowskich, komentowanej przez redaktora tej gazety. Zaskoczenie to pojawiło się w chwili gdy przedstawiono, że stronami przy projekcie planu zagospodarowania , z jednej strony ma być sołtys i mieszkańcy a z drugiej wójt gminy i planiści. Nie można przyjąć bardziej mylnego pozycjonowania. Plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest dla mieszkańców gminy przez wójta, który działa w imieniu mieszkańców, dla nich samych i za ich , gminne pieniądze. Przeciwną ,drugą stroną mogą być przepisy obowiązującego prawa a nigdy wójt i jacyś planiści. Każdy kto zna ustawę i planowaniu przestrzennym przyzna temu stwierdzeniu rację. Zaskoczenie pojawiło się także wtedy, gdy w prezentacji pozycjonowano rolę sołtysa ponad urzędem gminy a przecież sołtys ma być organem pomocniczym gminy. Wygląda na to, że kilka osób chce wykorzystać ambitnego pięćdziesięciolatka do walki z wójtem , z pozycji super sołtysa.

    1. Panie Michałku,przestał by Pan z siebie publicznie idiotę robić ,bo i tak wszyscy wiemy za co gmina Panu płaci 🙂

  2. Szanowny Panie Anonimie. Nikt nie chce nikogo wykorzystywać do jakiejś walki z Panem Wójtem. Sto kilkadziesiąt osób zgłosiło oficjalne uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej wsi. Każdy kto zna ustawę o planowniau przestrzennym – zacytuje Pana słowa- wie , ze uwagi do projektu to oficjalna procedura zgodna z polskim prawem. W tak trudym momencie po prostu chcemy miec “oficjalnego” sołtysa wybranego w demokratycznych procedurach – reprezentanta naszej wsi. Poprzednia Pani Sołtys zrezygnowała z funkcji, więc przepisy prawa jasno okreslaja, co trzeba robić w takim przypadku. Określenie “wykorzystać ambitnego piećdziesięciolatka” jest po prostu…niegrzeczne (delikatnie okreslam) . Gdyb Pan Czuba przegrał wybory, to interesy wsi reprezentowałby jego kontrkandydat, to oczywiste. Po co te cierpkie, antagonizujące słowa? Funkcja sołtysa to cięzka praca i cięka służba a nie profity. A jeśli Pan chce dyskusji na temat projektu planu- słuzę czasem . Nie jestem Anonimem, nie ukrywam swego nazwiska. Nazywam się Remigiusz Dyduła mieszkam w Przegini Narodowej nr 124 i zalezy mi bardzo zarówno na pomyślnosci mojej wsi jaki całej gminy. Znajdzie mnie tez Pan/Pani na facebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

52 + = 59