Nie ma zgody na drastyczną podwyżkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych w gminie Czernichów. Zawiązał się Komitet inicjatywy uchwałodawczej do obniżenia tej opłaty

Rada gminy Czernichów 24 czerwca 2019 wyznaczyła uchwałą nr XI.88.2019 nowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Ustalono dwie stawki: 23 zł miesięcznie za odpady segregowane i 45 zł za odpady niesegregowane. Uchwała przyjęta na sesji bez większej dyskusji wywołała spore wzburzenie wśród mieszkańców. Pojawiło się zasadnicze pytanie, dlaczego mają płacić aż tyle za odpady segregowane (dotychczas średnio ok. 8 zł od osoby). Odpowiedzią była informacja podana przez wójta Szymona Łytka, że tylko taka cena pokryje wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady, którą jest Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z Krakowa. Wynagrodzenie to ustalone zostało w drugim przetargu, do którego stanął tylko jeden oferent, ten sam co do pierwszego, unieważnionego z powodu braku innych ofert.

Nie przekonało to jednak wielu ludzi. W kilku miejscach gminy pojawiły się petycje adresowane do wójta i radnych o ponowne rozważenie wysokości nowych opłat. Zebrano pod nimi kilkaset podpisów mieszkańców.

Niezależnie od tego 6 sierpnia 2019 zawiązał się  Komitet inicjatywy uchwałodawczej, który wystąpił z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, zgłaszając w trybie art. 41a Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506) projekt uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgłoszenie nabierze mocy prawnej, jeśli poprze je co najmniej 200 mieszkańców gminy Czernichów posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy. Komitet rozpoczął zbieranie podpisów pod swym projektem. Jeśli ktoś chciałby się włączyć do tej akcji – kontakt przez Facebooka, <Rybna w Małopolsce>: https://www.facebook.com/RybnaMalopolska/

Zaproponowany przez Komitet projekt nowelizacji „uchwały śmieciowej” sprowadza się do zmiany par. 2 uchwały wprowadzającego opłatę w wysokości 23 zł miesięcznie od osoby za odbiór śmieci segregowanych. Nowelizacja obniża tę opłatę do 16 zł.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że wójt gminy Czernichów nie dołożył należytej staranności do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów oraz przygotowanie projektu uchwały, o czym świadczy m.in. fakt, iż ostateczną wysokość opłaty przyjęto w ostatniej chwili dopiero na sesji rady jako autopoprawkę wójta do jego własnego projektu uchwały. Ponadto odbiór odpadów mimo drastycznej podwyżki opłaty ma odbywać się tylko raz w miesiącu. Wobec wzrostu rynkowych cen za odbiór odpadów komunalnych usprawiedliwione może być podniesienie dotychczasowej opłaty do 16 zł za osobę miesięcznie. Starania wójta powinny skupić się na tym, aby koszt obsługi gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych nie przekroczył kwoty wpływu z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości przy proponowanej stawce 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Jeśli osiągnięcie tego efektu nie będzie możliwe w krótkim czasie, konieczne w takim przypadku dopłaty z budżetu gminy do gospodarki odpadami należałoby zmniejszać etapami w przeciągu kilku najbliższych lat, a nie jednorazowo w sposób drastyczny, jak uczyniła to rada gminy Czernichów.

Skład Komitetu inicjatywy uchwałodawczej: Władysław Tyrański (Rybna), Danuta Filipowicz (Rybna), Remigiusz Dyduła (Przegina Narodowa), Janusz Starowicz (Rusocice). (wt)

Poniżej zamieszczamy skan projektu uchwały nowelizującej aktualną uchwałę „śmieciową” oraz wzór listy mieszkańców popierających „Zgłoszenie”.  

Komitet-inicjatywy-uchwałodawczej-zgłoszenie-projektu-z-podpisami

Uchwałodawcza-inicjatywa-obywatelska-lista-poparcia-popraw

          

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 1