Śmierdzący problem gminy – kolejne wypowiedzi

Do redakcji WgCz przyszedł następny list od Mariana Paszczy (zamieszczony poniżej), w latach 1990-2002 wójta gminy Czernichów, a także radnego gminy w kadencji 2014-2018, nawiązujący do poprzedniego, przedstawiającego historię budowy oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. List ten został opublikowany przed tygodniem . Jego autor dodaje teraz, że list nie był przeznaczony do upublicznienia.

No cóż, redaktor gazety nie jest w zupełności osobą prywatną i jeśli pisze się do niego list „prywatny”, trzeba go o tym poinformować. W przypadku publikowania listów do redakcji stosuje się też w mediach formułę „nazwisko autora do wiadomości redakcji”. Jeśli jestem o tym poinformowany, to się stosuję.

M. Paszcza nadmienia również, że nie wspomniałem o pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni w Przegini Duchownej z 2001 roku, jakie mi przesłał. Ale przecież mógł to zrobić sam w swoim liście, który został przeze mnie upubliczniony bez żadnych zmian. Aby jednak w pełni usatysfakcjonować autora przytoczę fragment, o który mu zapewne chodziło,  z uzasadnienia do powyższego pozwolenia: „Dołączone do operatu wyniki badań ścieków po oczyszczalni świadczą o dobrej pracy jej urządzeń i prawidłowym efekcie oczyszczania”.

W odpowiedzi na list M. Paszczy przysłał też list Zbigniew Morawski, wójt gminy Czernichów w latach 2002-2004, jednak z zastrzeżeniem – „nie do druku”. Ustaliliśmy, że po autorskiej korekcie list ten zostanie w niedługim czasie opublikowany.

Władysław Tyrański

Sz.P. Władysławie

Jak Pan zapewne wie, od jesieni nie jestem już osobą publiczną. Przesłany tekst, w moim zamyśle, był przeznaczony dla Pana, nie zaś do upublicznienia. Ponieważ wiem, że interesuje się Pan od wielu lat losami oczyszczalni, chciałem Panu przedstawić mój punkt widzenia. Przesłałem również dokument (pozwolenie wodno-prawne), aby pokazać w jakim stanie oddałem następcy oczyszczalnię. Niestety o tym Pan nie wspomniał.

To, co napisałem, nie zmienia mojego poglądu na to, że Pańska inicjatywa może mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Naszej Gminie.

Marian Paszcza

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 57 = 66